מי ומה בשרשרת האספקה - גליון 44 - אוקטובר 2013 - page 7

1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,64