מי ומה בשרשרת האספקה - גליון 43 - ספטמבר 2013 - page 11

1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...72