ירחון החדשות שרשרת האספקה הוא עיתון חדשות, המכיל חדשות בנושאי רכש, יבוא-יצוא, לוגיסטיקה, תפעול ושרשרת האספקה.

הירחון מכיל חדשות עדכניות בנושאים מקצועיים, ונוסף על-כך, מדורים מקצועיים, כגון: כלכלת ישראל, מדד הרכש, חוק ומשפט, רכש ולוגיסטיקה בעולם, המועצה לניהול שרשרת האספקה (ISCMC), כלכלת כיס, עסקים וקשרים, כתבות בתחום המקצועי, אחסון ושינוע, חברות מספרות, רכש ולוגיסטיקה באינטרנט, לימודים, טכנולוגיות ועיצוב, היי-טק, תרבות ועסקים, וכו'.

מו"ל: אינפו-דטה. עורך ראשי: ראובן קינן. חברי המערכת: נאוית אדר, אלי יצחקוב, ראובן קינן.

כתבות

גיליונות

ירחון חדשות 144

אפריל 2022

ירחון חדשות 143

ינואר-פברואר 2022

ירחון חדשות 142

דצמבר 2021

ירחון חדשות 141

נובמבר 2021

ירחון חדשות 140

אוקטובר 2021

ירחון חדשות 139

ספטמבר 2021

ירחון חדשות 138

אוגוסט 2021

ירחון חדשות 134

אפריל 2021

ירחון חדשות 132

פברואר2021

ירחון חדשות 131

ינואר 2021

ירחון חדשות 130

דצמבר 2020

ירחון חדשות 129

נובמבר 2020

ירחון חדשות 128

אוקטובר 2020

ירחון חדשות 127

ספטמבר 2020

ירחון חדשות 126

אוגוסט 2020

ירחון חדשות 122

אפריל 2020

ירחון חדשות 120

פברואר 2020

ירחון חדשות 119

ינואר 2020

ירחון חדשות 118

דצמבר 2019

ירחון חדשות 117

נובמבר 2019

ירחון חדשות 116

אוקטובר 2019

ירחון חדשות 115

ספטמבר 2019

ירחון חדשות 114

אוגוסט 2019

ירחון חדשות 110

אפריל 2019

ירחון חדשות 108

פברואר 2019

ירחון חדשות 107

ינואר 2019

ירחון חדשות 106

דצמבר 2018

ירחון חדשות 105

נובמבר 2018

ירחון חדשות 104

אוקטובר 2018

ירחון חדשות 103

ספטמבר 2018

ירחון חדשות 102

אוגוסט 2018

ירחון חדשות 98

אפריל 2018

ירחון חדשות 96

פברואר 2018

ירחון חדשות 95

ינואר 2018

ירחון חדשות 94

דצמבר 2017

ירחון חדשות 93

נובמבר 2017

ירחון חדשות 92

אוקטובר 2017

ירחון חדשות 91

ספטמבר 2017

ירחון חדשות 90

אוגוסט 2017

ירחון חדשות 89

יולי 2017

ירחון חדשות 88

יוני 2017

ירחון חדשות 86

אפריל 2017

ירחון חדשות 84

פברואר 2017

ירחון חדשות 83

ינואר 2017

ירחון חדשות 82

דצמבר 2016

ירחון חדשות 81

נובמבר 2016

ירחון חדשות 80

אוקטובר 2016

ירחון חדשות 79

ספטמבר 2016

ירחון חדשות 78

אוגוסט 2016

ירחון חדשות 77

יולי 2016

ירחון חדשות 76

יוני 2016

ירחון חדשות 74

אפריל 2016

ירחון חדשות 72

פברואר 2016

ירחון חדשות 71

ינואר 2016

ירחון חדשות 70

דצמבר 2015

ירחון חדשות 69

דצמבר 2015

ירחון חדשות 68

אוקטובר 22015

ירחון חדשות 67

ספטמבר 2015

ירחון חדשות 66

אוגוסט 2015

ירחון חדשות 65

יולי 2015

ירחון חדשות 64

יוני 2015

ירחון חדשות 62

אפריל 2015

ירחון חדשות 60

פברואר 2015

ירחון חדשות 59

ינואר 2015

ירחון חדשות 58

דצמבר 2014

ירחון חדשות 57

נובמבר 2014

ירחון חדשות 56

אוקטובר 2014

ירחון חדשות 55

ספטמבר 2014

ירחון חדשות 54

אוגוסט 2014

ירחון חדשות 53

יולי 2014

ירחון חדשות 52

יוני 2014

ירחון חדשות 50

אפריל 2014

ירחון חדשות 48

פברואר 2014

ירחון חדשות 47

ינואר 2014

ירחון חדשות 46

דצמבר 2013

ירחון חדשות 45

נובמבר 2013

ירחון חדשות 44

אוקטובר 2013

ירחון חדשות 43

ספטמבר 2013

ירחון חדשות 42

אוגוסט 2013

ירחון חדשות 41

יולי 2013

ירחון חדשות 40

יוני 2013

ירחון חדשות 38

אפריל 2013

ירחון חדשות 36

פברואר 2013

ירחון חדשות 35

ינואר 2013

ירחון חדשות 34

דצמבר 2012

ירחון חדשות 33

נובמבר 2012

ירחון חדשות 32

אוקטובר 2012

ירחון חדשות 31

ספטמבר 2012

ירחון חדשות 30

אוגוסט 2012

ירחון חדשות 29

יולי 2012

ירחון חדשות 28

יוני 2012

ירחון חדשות 26

אפריל 2012

ירחון חדשות 24

פברואר 2012

ירחון חדשות 23

ינואר 2012

ירחון חדשות 22

דצמבר 2011

ירחון חדשות 21

אוקטובר 2011

ירחון חדשות 20

אוקטובר 2011

ירחון חדשות 19

ספטמבר 2011

ירחון חדשות 18

אוגוסט 2011

ירחון חדשות 17

יולי 2011

ירחון חדשות 16

יוני 2011

ירחון חדשות 14

אפריל 2011

ירחון חדשות 12

פברואר 2011

ירחון חדשות 11

ינואר 2011

ירחון חדשות 10

דצמבר 2010

ירחון חדשות 9

נובמבר 2010

ירחון חדשות 8

אוקטובר 2010

ירחון חדשות 7

אוגוסט 2010

ירחון חדשות 6

יולי 2010

ירחון חדשות 5

יוני 2010

ירחון חדשות 3

אפריל 2010

ירחון חדשות 1

פברואר 2010
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל